Pictured:

O grupaciji Zefarm, d.o.o. je osnovan pod ovim nazivom 1992 godine kao jedna od prvih firmi na farmaceutskom tržištu BiH uključenih u uvoz i distribuciju lijekova i sanitetskog materijala.

Zefarm d.o.o. u današnjem obliku izgrađen je na ostacima infrastrukture Sanitasa iz Cetinja
Home > Društvena odgovornost Društvena odgovornost

Kao sastavni dio lokalne, ali i šire zajednice koja se pod uticajem globalizacije neminovno mjenja, Zefarm d.o.o. zajedno sa svojim kćerinskim firmama, pokušava odgovoriti na sve izazove i biti podrška u održavanju dobrog zdravlja i promociji zdravog života.

Kao jedan od osnovnih strateških ciljeva, Zefarm grupacija konstantno pruža podršku lokalnoj zajednici i sudjeluje u opštem napretku društva.

 

Grupacija posebnu pažnju pridaje očuvanju okoline i ekološkog sistema, što dokazuje i certifikat ISO 14000 prema kojem se vrši usklađivanje procesa u šest kategorija: 1.ekološki menadžment sistemi, 2.ekološki audit, 3.ocjena djelovanja u odnosu na okolinu, 4.ekološko označavanje, 5.procjena životnog ciklusa, i 6.ekološki aspekti u standardima proizvoda.

Zefarm Grupacija
Kalendar događaja
2. Septembar- 8. Septembar 2011> | 71. Internacionalni kongres farmacije i farmaceutskih nauka u Indiji
Aktuelno> | Promocija DELAROM kozmetike u apotekama
7. februar | Nova esencijalna lista ZDK